• کاربر

  رویا ق ب

  کد : 92| رشته تحصیلی : | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 20-10-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  علیرضا ک

  کد : 91| رشته تحصیلی : فقه و مبانی حقوق اسلامی | شهر : مشهد | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 19-09-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  شیوا ا

  کد : 90| رشته تحصیلی : | شهر : تهران | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 05-01-1402

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  مسعود ر

  کد : 89| رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 14-09-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  پری ا

  کد : 88| رشته تحصیلی : حسابرسی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 09-09-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  بهار ا

  کد : 87| رشته تحصیلی : | شهر : تهران | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 06-09-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  فاطمه م

  کد : 85| رشته تحصیلی : معماري | شهر : تهران | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 13-08-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  لیلا ا

  کد : 84| رشته تحصیلی : آب وهوا شناسی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 09-08-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  امیر ا ب

  کد : 82| رشته تحصیلی : | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 04-08-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  مهدی م

  کد : 81| رشته تحصیلی : کامپیوتر | شهر : اصفهان | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 20-07-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  محمد ح

  کد : 80| رشته تحصیلی : انسانی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 17-07-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  حسن د

  کد : 79| رشته تحصیلی : حسابداری مدیریت | شهر : ارومیه | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 13-07-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  مهسا پ

  کد : 78| رشته تحصیلی : حسابداری | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 13-07-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  احسان ا ز

  کد : 77| رشته تحصیلی : الکترو تکنیک | شهر : مشهد | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 12-07-1399

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  رامین ف

  کد : 76| رشته تحصیلی : | شهر : اهواز | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 11-07-1399

  مشاهده رزومه کاربر