اینفوگرافیک : ساعت کار قانونی موظفی کارگران در مهرماه 99
781-01--987

برابر با تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند

ادامه مطلب
اینفوگرافیک : نحوه ی محاسبه دستمزد اضافه کاری کارگران
781-01--978

اضافه کاری امری اختیاری برای کارگر است و تنها در صورت موافقت امکان اجرای آن وجود دارد.

ادامه مطلب