نتیجه جستجو برای :

 • کاربر

  شیوا ا

  کد : 90| رشته تحصیلی : | شهر : تهران | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1401-04-07

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  لیلا ا

  کد : 84| رشته تحصیلی : آب وهوا شناسی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-08-09

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  حسن د

  کد : 79| رشته تحصیلی : حسابداری مدیریت | شهر : ارومیه | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-13

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  مهسا پ

  کد : 78| رشته تحصیلی : حسابداری | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-13

  مشاهده رزومه کاربر
 • عکس کاربر

  jobim

  کد : 71| رشته تحصیلی : | شهر : تهران | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-11-11

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  آیدا ع

  کد : 61| رشته تحصیلی : مدیریت صنعتی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-06

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  امیر ح آ ر

  کد : 60| رشته تحصیلی : حسابداری مالی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-06

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  حامد پ

  کد : 57| رشته تحصیلی : فقه وحقوق اسلامی | شهر : رشت | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-05

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  نگار س ف

  کد : 56| رشته تحصیلی : مدیری صنعتی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-05

  مشاهده رزومه کاربر
 • عکس کاربر

  الهام ح

  کد : 54| رشته تحصیلی : بیوتکنولوزی کشاورزی | شهر : آذربایجان شرقی | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-05

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  محمدصالح م

  کد : 51| رشته تحصیلی : حسابداری | شهر : ارومیه | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-04

  مشاهده رزومه کاربر
 • کاربر

  ali ب

  کد : 47| رشته تحصیلی : a | شهر : اصفهان | سابقه کاری : ندارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-04

  مشاهده رزومه کاربر
 • عکس کاربر

  سید م ب

  کد : 37| رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار | شهر : اصفهان | سابقه کاری : دارد

  تاریخ بروزرسانی رزومه : 1399-07-16

  مشاهده رزومه کاربر